logo  
Kaplan Marble arrow Fiziko Mekanik
 
feedback
Cumartesi, 01 Kasım 2014  
  • English
  • Türkçe
Ana Menü
Kaplan Marble
Hakkımızda
Fiziko Mekanik
Resimler
Jeofizik Etüt
Kimyasal Analiz
İletişim
 
Kaplan Marble
Fiziko-Mekanik Özellikleri
Kaplan Marble

T.C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

Mühendislik fakültesi
Maden Mühendisliği Bölümü 

ISPARTA 

KAPLAN BEJİ

FİZİKO-MEKANİK ÖZELLİKLERİ

KAPLAN SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

 

Adres:
Pınar başı mahallesi, Atatürk Bulvarı No.44/4-5
ANTALYA
Tel: 0242 229 07 14-15 Fax: 0242 228 95 40
E-Mail: Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır

KAPLAN BEJİ MERMERİNİN FİZİKO-MEKANİK ÖZELLİKLERİ

Sertlik

(Mohs)

3

Schmidt çekici sertliği

 

32

Kuru birim hacim ağırlığı, (yoğunluğu)

(gr/cm3)

2,55

Katı kısmın özgül ağırlığı

(gr/cm3)

2,85

Normal şartlarda Ağırlıkça su emme

(%)

2,17

Hacimce su emme, (Görünür gözeneklilik)

(%)

5,54

Gerçek gözeneklilik, (toplam gözeneklilik)

(%)

10,5

Basınç mukavemeti

(kg/cm2)

900 (88 MPa)

Eğilmede Çekme mukavemeti 

(kg/cm2)

160 (16 MPa)

P-Dalgası ses hızı   

(m/s)

4200

Don sonrası P-dalgası ses hızı azalması 

%

4,8

Don sonrası mukavemet azalma yüzdesi   

(%)

2

Don sonrası ağırlık azalma %’si  (kütle kaybı)

(%)

0,27
Alterasyon yok

Sürtünme aşınmasına karşı direnç,
DIN 52108’ e göre Bohme metodu ile yapıldı

(cm3/50cm2)

14

FİZİKO-MEKANİK ANALİZ DEĞERLENDİRME

Birim Hacim – Özgül Ağırlık :
KAPLAN BEJİNİN TS EN 1467 ve TS EN 1469’a göre  yapılan birim hacim ağırlık deneyinde, ortalama birim hacim ağırlık 2,55 gr/cm3 olarak bulunmuş olup ortalama özgül ağırlık ise 2,85 gr/cm3 olarak belirlenmiştir. Birim hacim ağırlık değeri TSE 2513’de belirtilen doğal taşlarda olması gereken en düşük değer olan 2,55 gr/cm3 değerine eşittir. Dolayısıyla standarda uygundur.

Görünür Porozite:
KAPLAN BEJİNİN görünür porozite oranı % 5,54 dür. TS 1910’a göre traverten dışında kalan kaplama taşı olarak kullanılacak doğal taşlarda görünür gözeneklilik oranı %12’den az olmalıdır. KAPLAN BEJİNİN kaplama taşı olarak kullanılabilir. Yer döşemelerinde (ıslak zeminlerde) kullanılabilir.

Su İçeriği-Su Emme:
Doğal taşların su etkisi ile çözülmesi, özellikle dış kaplama malzemesi olarak kullanılan taşlar için önemli bir husus olmaktadır. Doğal taşlar atmosfer şartları altında zamanla yavaşta olsa kimyasal ve fiziksel etkilerle değişmeye uğramaktadırlar. Çözülme şiddeti, hepsinde aynı olmayıp, taşların kimyasal bileşimi, yapısı ve su emme özelliğine göre değişmektedir. Az su emenler, binaların dış kaplamaları için ideal olmaktadır. KAPLAN BEJİNİN ağırlıkça su emmesi düşük olup % 2,17 ve atmosfer basıncı altında hacimce su emme miktarı % 5,54 olarak tespit edilmiştir. T.S. 1910’a göre yapı ve kaplama taşı olarak kullanılan doğal taşlarda atmosfer basıncı altında ağırlıkça su emme yeteneği %7,5’den, hacimce su emme yeteneği %12’den az olmalıdır. Dolayısıyla su emme oranı çok düşüktür ve bu bulgular,su içeriği – su emme özellikleri itibariyle KAPLAN BEJİNİN TS 1910’a uygunluğunu göstermektedir.

Dona Karşı Dayanım:
İnşaat sektöründe, dış kaplama malzemesi olarak kullanılacak doğal taşlarda dona karşı dayanım aranan bir husustur.  T.S. 699’a uygun olarak yapılan deneylerde, KAPLAN BEJİNİN don sonrası kütle azalması % 0,27 Bu değer maksimum su emme değeri olan %1’den az olduğu için standarda uygundur. Keza basınç dayanımındaki düşüş % 2 olarak belirlenmiştir, bu değer standart değer olan %5’den az olduğu için TS 1910 standardına uygundur.

Basınç Dayanımı:
Tek eksenli basınç dayanımı, doğal taşlarda önemli bir parametre olarak görülmekte olup taşın kullanım yeri ile doğrudan ilişkilidir. KAPLAN BEJİNİN basınç dayanımı ise 900 kg/cm2 dir. TS 2513 göre basınç dayanımının kaplama malzemesi olarak kullanılacaklarda en az 350 kg/cm2 yapı malzemesi olarak kullanılacaklarda ise en az 500 kg/cm2 olması istenmektedir. KAPLAN BEJİNİN değerleri standart değerlerden büyük olduğu için hem döşeme hem de kaplama taşı olarak kullanılabilir.

Eğilmede çekme dayanımı:
TS EN 1467 ve TS EN 1469’a göre yapılan deneyler sonucunda KAPLAN BEJİNİN eğilmede çekme dayanımı 160 kg/cm2 dir. Hem bu standartlara göre hem de TS 2513’e göre standart değer olan, en az 40 kg/cm2 değerinden büyük dört misli büyük olduğundan standarda uygun olup eğilme dayanımı yüksektir.

Sürtünmeden Dolayı Aşınma:
Döşeme kaplaması, merdiven basamağı ve benzeri aşındırıcı etkiler karşısında kalan yapı kısımlarında kullanılacak taşlar üzerinde sürtünmeden dolayı aşınma deneyi uygulandığında bulunacak sonuç 15cm3/50 cm2’den, aynı deney yol parkesi ve bordürü v.b. yapımında kullanılacak taşlara uygulandığında bulunacak sonuç ise 10cm3/50 cm2’den fazla olmamalıdır.
KAPLAN BEJİNİN sürtünmeden dolayı aşınması 14 cm3/50 cm2 dir. TS 2513’e göre döşeme kaplaması, merdiven basamağı vb. yerlerde kullanılabilir. Ancak standarda göre yol parkesi ve bordür taşı olarak kullanılamaz.

Sonuç:

KAPLAN BEJİNİN basınç dayanımı, eğilme dayanımı ve dona karşı dayanımı yüksek, diğer taraftan dona karşı kütle kaybı ise az ve sürtünmeden dolayı aşınma değeri de standart değerden az olduğu için, döşeme ve kaplama taşı olarak kullanılabilir.

4/03/ 2009

Prof. Dr. H. Tarık Özkahraman

KAPLAN SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
KAPLAN BEJİ  
KİMYASAL ANALİZ SONUÇLARI

SiO2

0,06

Al2O3

0,11

Fe2O3

0,41

CaO

41,20

MgO

12,50

Na2O

0,03

K2O

0,04

SO3

0,05

 Kızdırma Kaybı

45,60

TOPLAM

100,00

NOT: Kaplan beji karbonatlı bir kayaç olup, zararlı bir mineral ihtiva etmez.
DESCRIPTION: Mikritik dokuludur. Çok ince tanelidir.
MINERAL BİLEŞİMİ: Ana bileşeni kalsittir.